Archive for the ‘Höglöp’ tag

Höglöpet närmar sig…

6 kommentarer

… och intresset från både Fjant och Turbo har ökat nämnvärt, även om hon inte har börjat ställa upp sig har det blivit dags att hålla dessa åtskilda när man inte är hemma.

Fjants intresse tycks dock just nu mest ligga i att Turbo inte ska uppvakta Aqua, men på håll kan man höra honom morra förmanande så fort Turbo kommer nära henne. Läs mer »

Skrivet av Henrik Olsson

januari 12th, 2018 at 12:00 f m