Archive for the ‘Löptikar’ tag

Bland hanhundar och löptikar kan allt hända…

27 kommentarer

… och uppenbarligen är både Bagheera och Loke småförälskade i lilla fröken Gråben.

Gruff kan då lätt uppstå…

… och när gruffet spårar ur och övergår i vad som kan bli en kamp på liv och död är det alltid viktigt att skyndsamt försöka sära på hundarna innan någon skadas!

Samtidigt ska man alltid iakta största försiktighet, och i möjligaste mån undvika att stoppa in handen i munnen på någon av de små kombatanterna…

Något jag aldrig tycks lära mig!

Läs mer »

Skrivet av Henrik Olsson

april 3rd, 2012 at 10:30 f m